SKB DOM sp. z o.o.

Spółka SKB DOM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000357688
 • REGON – 142436546
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-05-28

Data ogłoszenia wpisu – 2010-06-15

Dane adresowe firmy SKB DOM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Ciołka 12 428

Miejscowość – 01-402 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24165
Długość geogr. – 20.947769

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

AMIDES 7 sp. z o.o.

Spółka AMIDES 7 sp. z o.o. / siedziba Oświęcim

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358200
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-10

Data ogłoszenia wpisu – 2010-06-30

Dane adresowe firmy AMIDES 7 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Oświęcim

Ulica – Nojego 8 3

Miejscowość – 32-602 Oświęcim

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.015808
Długość geogr. – 19.252029

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

TURRIS sp. z o.o.

Spółka TURRIS sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000357936
 • REGON – 301451741
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-04

Data ogłoszenia wpisu – 2010-06-22

Dane adresowe firmy TURRIS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Janikowska 33

Miejscowość – 61-070 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.423161
Długość geogr. – 17.01592

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

PKD 3 – 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Dane wpisane do KRS

YOUNG TRAVEL sp. z o.o.

Spółka YOUNG TRAVEL sp. z o.o. / siedziba Legnica

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000357928
 • REGON – 21273990
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-07

Data ogłoszenia wpisu – 2010-06-22

Dane adresowe firmy YOUNG TRAVEL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Legnica

Ulica – Dąbrówki 19

Miejscowość – 59-220 Legnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.220371
Długość geogr. – 16.172729

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 2 – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 3 – 18.11.Z Drukowanie gazet

Dane wpisane do KRS

INTERWALL sp. z o.o.

Spółka INTERWALL sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000357806
 • REGON – 60592330
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-05-31

Data ogłoszenia wpisu – 2010-06-17

Dane adresowe firmy INTERWALL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Środkowa 7

Miejscowość – 20-015 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.242401
Długość geogr. – 22.56045

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

PKD 2 – 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

PKD 3 – 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Dane wpisane do KRS

LBP MANUFACTURING POLAND sp. z o.o.

Spółka LBP MANUFACTURING POLAND sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000357601
 • REGON – 142364404
 • NIP – 7010233749

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-05-31

Data ogłoszenia wpisu – 2010-06-17

Dane adresowe firmy LBP MANUFACTURING POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Lwowska 17 19

Miejscowość – 00-660 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.221909
Długość geogr. – 21.013531

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

PKD 2 – 17.11.Z Produkcja masy włóknistej

PKD 3 – 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Dane wpisane do KRS

TLS sp. z o.o.

Spółka TLS sp. z o.o. / siedziba Prudnik

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358016
 • REGON – 160328877
 • NIP – 7551916394

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-08

Data ogłoszenia wpisu – 2010-06-23

Dane adresowe firmy TLS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Prudnik

Ulica – Nyska 13 9

Miejscowość – 48-200 Prudnik

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.339821
Długość geogr. – 17.54701

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych

PKD 2 – 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin

PKD 3 – 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

Dane wpisane do KRS

WIK REHABILITACJA FUKS, GÓRSKA-JANKOWSKA, GOGOLEWSKI sp.j.

Spółka WIK REHABILITACJA FUKS, GÓRSKA-JANKOWSKA, GOGOLEWSKI sp.j. / siedziba Grodzisk Mazowiecki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000357651
 • REGON – 142410601
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2010-05-31

Data ogłoszenia wpisu – 2010-06-17

Dane adresowe firmy WIK REHABILITACJA FUKS, GÓRSKA-JANKOWSKA, GOGOLEWSKI sp.j.

Siedziba rejestrowa – Grodzisk Mazowiecki

Ulica – Bairda 42 11

Miejscowość – 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS